Wybierz język
pl gb

Program "Profesjonalny mentor"

Właśnie rozpoczynamy nabór do kolejnej edycji programu mentoringu eksperckiego „Profesjonalny Mentor”. Jest on odpowiedzią na potrzeby przedstawicieli biznesu i działów HR, którzy w swoich organizacjach budują zespoły ludzi posiadających kompetencje do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

Otwarta formuła programu pozwala na wymianę dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami różnych branż i kultur organizacyjnych, co inspiruje i pobudza kreatywność. Uczestnicy i absolwenci programu tworzą społeczność ekspertów
w dziedzinie mentoringu, która wspiera się i motywuje we wdrażaniu nowych inicjatyw.

Zajęcia prowadzą doświadczeni mentorzy, którzy łączą wieloletnie doświadczenie biznesowe i umiejętności trenerskie. Przekazują więc nie tylko konkretne i praktyczne narzędzia, ale również stymulują uczestników do myślenia jak wdrożyć je
w swoich organizacjach.

Mentoring, chociaż coraz bardziej popularny, nadal uważany jest za metodę rozwojową, którą trudno ująć w konkretne ramy biznesowe i której skuteczność trudno zmierzyć. Jesteśmy przekonani, że stanowi to główną barierę w podejmowaniu decyzji
o wdrożeniu indywidualnych lub grupowych procesów mentoringowych w organizacjach, dlatego też w naszym programie uczymy jak sprawić, żeby procesy te były zorientowane na skuteczne metody pracy oraz wymierne efekty oczekiwane przez firmę, mentora oraz mentee.

Oprócz zajęć warsztatowych i projektów grupowych, uczestnicy programu realizują samodzielnie sesje mentoringowe on the job, które omawiają podczas indywidualnych konsultacji z prowadzącymi program. W trakcie trwania programu,
często ku swojemu zaskoczeniu, nowi adepci w dziedzinie mentoringu odkrywają jak satysfakcjonujące i motywujące jest bycie mentorem i wspieranie innych w rozwoju.

Łącząc wszystkie powyższe elementy, program „Profesjonalny Mentor” w sposób  metodyczny i kompleksowy przygotowuje menedżerów do wykorzystywania narzędzi mentora w praktyce oraz do prowadzenia procesów mentoringowych w swoich organizacjach z sukcesem. 

 

 

~ Joanna Butryn
Project Manager TTX Institute