Wybierz język
pl gb

Realizacje

Alfa Laval – skandynawska firma inżynierska specjalizująca się w przemysłowych separatorach i wymiennikach ciepła oraz technologii przepływów. 

 
Trenerzy TTX Institute zrealizowali (2011-2012) zaawansowany program szkoleniowy dla zespołu kierowniczego Alfa Laval Polska, obejmujący moduły:
 • osobista produktywność menedżera,
 • przywództwo spersonalizowane,
 • kierowanie zespołem,
 • zarządzanie zmianą,
 • współpraca w zespole kierowniczym (Team Coaching).
Ponadto, dla zespołu kierowniczego Alfa Laval Turcja został zrealizowany Team Profiling poszerzony o wybrane elementy ww. modułów szkoleniowych.INEA S.A. – największy alternatywny operator w Wielkopolsce, świadczący zaawansowane usługi telekomunikacyjne i medialne.

Program rozwojowy dla kierownictwa spółek Grupy Inea (2011-2012) został z góry zaprojektowany, jako rozłożony w czasie proces obejmujący:
 • Team Profiling połączony z elementami indywidualnej diagnozy menedżerów,
 • moduły poświęcone przywództwu spersonalizowanemu, kierowaniu zespołami oraz zarządzaniu zmianą i wzrostem biznesu,
 • moduły dotyczące strategicznego zarządzania organizacją i kształtowaniem jej kultury w oparciu o wartości. 
Po ukończeniu Akademii, zarząd Grupy zaoferował podobny program podległym dyrektorom. W zgodnej opinii menedżerów Grupy Inea, obie edycje Akademii w istotny sposób przyczyniły się osobistego rozwoju uczestników, a także do profesjonalizacji metod kierowania ludźmi i całą organizacją.

WSK „PZL-Rzeszów” i Pratt & Whitney Kalisz – część Pratt & Whitney, United Technologies Company, światowego lidera branży silników lotniczych, systemów napędu kosmicznego oraz przemysłowych turbin gazowych.

 
Program wdrożenia mentoringu w organizacji (2012) objął m.in.:
 • etap projektowania procesu wraz z HR,
 • trening umiejętności i superwizję dla 18 mentorów,
 • przygotowanie podopiecznych i kierownictwa organizacji do wdrożenia programu.
Oparty został o oryginalną metodę i narzędzia TTX Institute, dostosowane do modelu kompetencyjnego firmy. Podczas projektowania programu zostały uwzględnione wcześniejsze doświadczenia organizacji i poszczególnych menedżerów. Mentoring w Pratt & Whitney jest projektem promowanym przez najwyższe kierownictwo i traktowanym jako ważne narzędzie doskonalenia biznesu oraz rozwoju potencjału kadry kierowniczej i specjalistów poprzez dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami.

Atlas Copco Polska – światowy lider w branży sprężarek, generatorów, sprzętu budowlanego i maszyn górniczych oraz narzędzi przemysłowych.

Trenerzy i coachowie TTX Institute prowadzili warsztaty i szkolenia dla zespołu kierowniczego, a także dla pionu serwisu polskiej części Atlas Copco (2008-2011). Centralnym punktem programu był Team Profiling dla zespołu kierowniczego, który stał się podstawą do poprowadzenia dalszych modułów szkoleniowych:
 • współpraca w zespole kierowniczym,
 • efektywne zarządzanie projektami,
 • kierowanie zmianą,
 • przywództwo spersonalizowane.
Ponadto trenerzy TTX Institute przeprowadzili warsztaty z prowadzenia rozmów okresowych dla liderów oraz sesję strategiczną dla kierowników.

Nestlé S.A. - światowy lider w branży spożywczej zatrudniający w Polsce ponad 5000 pracowników.

Program dla Zarządu i najwyższego kierownictwa spółek Grupy Nestle (2012) poprzedził wdrożenie programu rozwojowego dla menedżerów niższego szczebla i obejmował:

 • wybór i zdefiniowanie z udziałem Zarządu priorytetowych kompetencji menedżerskich ważnych  w kontekście aktualnych wyzwań biznesowych,
 • jednodniowy warsztat diagnostyczno-rozwojowy dla Zarządu poświęcony wybranym kompetencjom, w tym m.in.  przewodzeniu zmianom w organizacji,
 • sesje feedbackowe dla menedżerów Zarządu bazujące na wnioskach z warsztatu oraz indywidualnej diagnostyce,
 • cykl sesji coachingowych dla członków Zarządu, wspierających doskonalenie kluczowych kompetencji.

W opinii Prezesa Zarządu oraz HR zaadresowanie programu rozwojowego do najwyższego kierownictwa było ważnym krokiem służącym wdrażaniu nowych elementów kultury organizacyjnej. Program rozwojowy dla wybranych menedżerów z niższych szczebli rozpoczął się kilka tygodni po warsztacie dla Zarządu.

Philips Lighting Poland – europejski lider w produkcji źródeł światła i elektroniki oświetleniowej.

 Konsultanci i trenerzy TTX Institute towarzyszyli organizacji klienta w okresie ważnych zmian o charakterze strategicznym (2010-2011). W pierwszej kolejności przeprowadzono warsztaty kierowania zmianą dla całej kadry kierowniczej, od zarządu poczynając. Moduły szkoleniowe objęły:
 • zastosowanie technik i narzędzi przywództwa spersonalizowanego w trakcie zmiany,
 • integrację zespołów kierowniczych wokół nowej strategii.
Po roku od zainicjowania zmian przeprowadzono dla tych samych grup Team Profiling celem sprawdzenia, czy oczekiwana integracja i identyfikacja z nową strategią nastąpiły. Program rozwijał też kompetencje zespołowe ważne dla realizacji kluczowych celów firmy. Osobnym projektem, zakończonym dużym sukcesem, były warsztaty międzykulturowe dla mieszanego polsko-chińskiego zespołu zajmującego się projektowaniem zaawansowanej elektroniki oświetleniowej.

BZWBK – czołowy polski bank należący do Grupy Santander. Programy szkoleniowe dla kadry menedżerskiej centrali i oddziałów oraz HR biznes partnerów (2009-2012) objęły m.in. moduły:

 • techniki coachingowe w pracy lidera,
 • przywództwo spersonalizowane,
 • kierowanie zespołem,
 • wdrażanie zmian,
 • coaching w pracy HR biznes partnera,
 • Team Profiling dla zespołu kierowniczego jednego z pionów.

 

Wszystkie programy były prowadzone w oparciu o metodę TTX Institute, w tym pracy opartej o zaadoptowany cykl Kolba, co zawsze było podkreślane jako unikalna wartość szkoleń prowadzonych przez trenerów Instytutu. Treści merytoryczne, a także prezentowane modele były dostosowane do praktyki i korporacyjnych standardów BZWBK.

TIETO Poland – wiodąca w Europie Północnej firma informatyczna, świadcząca usługi w zakresie budowy i rozwoju zaawansowanych systemów informatycznych.

Program Talent Profiling (2011-2012) dla inżynierów IT został zaprojektowany tak, aby stworzyć okazję do aktywnej i odpowiedzialnej pracy nad rozwojem osobistym talentów, szczególnie koncentrując się na kompetencjach społecznych, ważnych z perspektywy firmy. Program został sprofilowany pod grupę młodych ludzi, około 30 roku życia. Zaplanowany proces rozwojowy, odwołujący się do wartości i modelu kompetencyjnego firmy, objął następujące moduły:

 • warsztat diagnostyczno-rozwojowy Talent Profiling, poprzedzony pogłębioną analizą kompetencji talentów,
 • indywidualne sesje informacji zwrotnej, sesje coachingowo-rozwojowe oraz sesje kontynuacji,
 • warsztat z zakresu planowania kariery oraz budowania profesjonalnego wizerunku.

W ramach współpracy z Tieto Poland, zostały zrealizowane dwie edycje programu Talent Profiling, w sumie dla ponad 60 uczestników.

P4  - operator sieci Play -  najszybciej rozwijającej się sieci w Polsce.

Współpraca z obejmuje między innymi realizację już trzeciej edycji programu dla kluczowych pracowników, posiadających unikalne kompetencje eksperckie. Celem naszych działań jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności związane z planowaniem własnej kariery oraz budowaniem wizerunku w organizacji. Wspólnie pracujemy nad poszerzaniem świadomości na temat własnego potencjału oraz skutecznych sposobów jego rozwoju. Uczestnicy zostali również przygotowani do spotkań ze swoimi przełożonymi oraz kolegami z zespołu i współpracownikami. Ich celem było zebranie konstruktywnej informacji zwrotnej, która posłużyła do zaplanowania programu rozwoju osobistego.


Alfa Laval

Alfa Laval – skandynawska firma inżynierska specjalizująca się w przemysłowych separatorach i wymiennikach ciepła oraz technologii przepływów. 

 
Trenerzy TTX Institute zrealizowali (2011-2012) zaawansowany program szkoleniowy dla zespołu kierowniczego Alfa Laval Polska, obejmujący moduły:
 • osobista produktywność menedżera,
 • przywództwo spersonalizowane,
 • kierowanie zespołem,
 • zarządzanie zmianą,
 • współpraca w zespole kierowniczym (Team Coaching).
Ponadto, dla zespołu kierowniczego Alfa Laval Turcja został zrealizowany Team Profiling poszerzony o wybrane elementy ww. modułów szkoleniowych.powrót do listy klientów

Inea

INEA S.A. – największy alternatywny operator w Wielkopolsce, świadczący zaawansowane usługi telekomunikacyjne i medialne.

Program rozwojowy dla kierownictwa spółek Grupy Inea (2011-2012) został z góry zaprojektowany, jako rozłożony w czasie proces obejmujący:
 • Team Profiling połączony z elementami indywidualnej diagnozy menedżerów,
 • moduły poświęcone przywództwu spersonalizowanemu, kierowaniu zespołami oraz zarządzaniu zmianą i wzrostem biznesu,
 • moduły dotyczące strategicznego zarządzania organizacją i kształtowaniem jej kultury w oparciu o wartości. 
Po ukończeniu Akademii, zarząd Grupy zaoferował podobny program podległym dyrektorom. W zgodnej opinii menedżerów Grupy Inea, obie edycje Akademii w istotny sposób przyczyniły się osobistego rozwoju uczestników, a także do profesjonalizacji metod kierowania ludźmi i całą organizacją.

powrót do listy klientów

Pratt&Whitney Polska

WSK „PZL-Rzeszów” i Pratt & Whitney Kalisz – część Pratt & Whitney, United Technologies Company, światowego lidera branży silników lotniczych, systemów napędu kosmicznego oraz przemysłowych turbin gazowych.

 
Program wdrożenia mentoringu w organizacji (2012) objął m.in.:
 • etap projektowania procesu wraz z HR,
 • trening umiejętności i superwizję dla 18 mentorów,
 • przygotowanie podopiecznych i kierownictwa organizacji do wdrożenia programu.
Oparty został o oryginalną metodę i narzędzia TTX Institute, dostosowane do modelu kompetencyjnego firmy. Podczas projektowania programu zostały uwzględnione wcześniejsze doświadczenia organizacji i poszczególnych menedżerów. Mentoring w Pratt & Whitney jest projektem promowanym przez najwyższe kierownictwo i traktowanym jako ważne narzędzie doskonalenia biznesu oraz rozwoju potencjału kadry kierowniczej i specjalistów poprzez dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami.

powrót do listy klientów

Atlas Copco

Atlas Copco Polska – światowy lider w branży sprężarek, generatorów, sprzętu budowlanego i maszyn górniczych oraz narzędzi przemysłowych.

Trenerzy i coachowie TTX Institute prowadzili warsztaty i szkolenia dla zespołu kierowniczego, a także dla pionu serwisu polskiej części Atlas Copco (2008-2011). Centralnym punktem programu był Team Profiling dla zespołu kierowniczego, który stał się podstawą do poprowadzenia dalszych modułów szkoleniowych:
 • współpraca w zespole kierowniczym,
 • efektywne zarządzanie projektami,
 • kierowanie zmianą,
 • przywództwo spersonalizowane.
Ponadto trenerzy TTX Institute przeprowadzili warsztaty z prowadzenia rozmów okresowych dla liderów oraz sesję strategiczną dla kierowników.

powrót do listy klientów

Nestle

Nestlé S.A. - światowy lider w branży spożywczej zatrudniający w Polsce ponad 5000 pracowników.

Program dla Zarządu i najwyższego kierownictwa spółek Grupy Nestle (2012) poprzedził wdrożenie programu rozwojowego dla menedżerów niższego szczebla i obejmował:

 • wybór i zdefiniowanie z udziałem Zarządu priorytetowych kompetencji menedżerskich ważnych  w kontekście aktualnych wyzwań biznesowych,
 • jednodniowy warsztat diagnostyczno-rozwojowy dla Zarządu poświęcony wybranym kompetencjom, w tym m.in.  przewodzeniu zmianom w organizacji,
 • sesje feedbackowe dla menedżerów Zarządu bazujące na wnioskach z warsztatu oraz indywidualnej diagnostyce,
 • cykl sesji coachingowych dla członków Zarządu, wspierających doskonalenie kluczowych kompetencji.

W opinii Prezesa Zarządu oraz HR zaadresowanie programu rozwojowego do najwyższego kierownictwa było ważnym krokiem służącym wdrażaniu nowych elementów kultury organizacyjnej. Program rozwojowy dla wybranych menedżerów z niższych szczebli rozpoczął się kilka tygodni po warsztacie dla Zarządu.

powrót do listy klientów

Philips Polska

Philips Lighting Poland – europejski lider w produkcji źródeł światła i elektroniki oświetleniowej.

 Konsultanci i trenerzy TTX Institute towarzyszyli organizacji klienta w okresie ważnych zmian o charakterze strategicznym (2010-2011). W pierwszej kolejności przeprowadzono warsztaty kierowania zmianą dla całej kadry kierowniczej, od zarządu poczynając. Moduły szkoleniowe objęły:
 • zastosowanie technik i narzędzi przywództwa spersonalizowanego w trakcie zmiany,
 • integrację zespołów kierowniczych wokół nowej strategii.
Po roku od zainicjowania zmian przeprowadzono dla tych samych grup Team Profiling celem sprawdzenia, czy oczekiwana integracja i identyfikacja z nową strategią nastąpiły. Program rozwijał też kompetencje zespołowe ważne dla realizacji kluczowych celów firmy. Osobnym projektem, zakończonym dużym sukcesem, były warsztaty międzykulturowe dla mieszanego polsko-chińskiego zespołu zajmującego się projektowaniem zaawansowanej elektroniki oświetleniowej.

powrót do listy klientów

BZWBK

BZWBK – czołowy polski bank należący do Grupy Santander. Programy szkoleniowe dla kadry menedżerskiej centrali i oddziałów oraz HR biznes partnerów (2009-2012) objęły m.in. moduły:

 • techniki coachingowe w pracy lidera,
 • przywództwo spersonalizowane,
 • kierowanie zespołem,
 • wdrażanie zmian,
 • coaching w pracy HR biznes partnera,
 • Team Profiling dla zespołu kierowniczego jednego z pionów.

 

Wszystkie programy były prowadzone w oparciu o metodę TTX Institute, w tym pracy opartej o zaadoptowany cykl Kolba, co zawsze było podkreślane jako unikalna wartość szkoleń prowadzonych przez trenerów Instytutu. Treści merytoryczne, a także prezentowane modele były dostosowane do praktyki i korporacyjnych standardów BZWBK.

powrót do listy klientów

Tieto

TIETO Poland – wiodąca w Europie Północnej firma informatyczna, świadcząca usługi w zakresie budowy i rozwoju zaawansowanych systemów informatycznych.

Program Talent Profiling (2011-2012) dla inżynierów IT został zaprojektowany tak, aby stworzyć okazję do aktywnej i odpowiedzialnej pracy nad rozwojem osobistym talentów, szczególnie koncentrując się na kompetencjach społecznych, ważnych z perspektywy firmy. Program został sprofilowany pod grupę młodych ludzi, około 30 roku życia. Zaplanowany proces rozwojowy, odwołujący się do wartości i modelu kompetencyjnego firmy, objął następujące moduły:

 • warsztat diagnostyczno-rozwojowy Talent Profiling, poprzedzony pogłębioną analizą kompetencji talentów,
 • indywidualne sesje informacji zwrotnej, sesje coachingowo-rozwojowe oraz sesje kontynuacji,
 • warsztat z zakresu planowania kariery oraz budowania profesjonalnego wizerunku.

W ramach współpracy z Tieto Poland, zostały zrealizowane dwie edycje programu Talent Profiling, w sumie dla ponad 60 uczestników.

powrót do listy klientów

P4

P4  - operator sieci Play -  najszybciej rozwijającej się sieci w Polsce.

Współpraca z obejmuje między innymi realizację już trzeciej edycji programu dla kluczowych pracowników, posiadających unikalne kompetencje eksperckie. Celem naszych działań jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności związane z planowaniem własnej kariery oraz budowaniem wizerunku w organizacji. Wspólnie pracujemy nad poszerzaniem świadomości na temat własnego potencjału oraz skutecznych sposobów jego rozwoju. Uczestnicy zostali również przygotowani do spotkań ze swoimi przełożonymi oraz kolegami z zespołu i współpracownikami. Ich celem było zebranie konstruktywnej informacji zwrotnej, która posłużyła do zaplanowania programu rozwoju osobistego.

powrót do listy klientów